Adnan Abd. Mujib, and Halim Abdul. 2020. “Dakwah Advokasi Sosial Dalam Al-Quran: Perspektif Hermeneutika Jeorge J.E. Gracia”. Jurnal Komunikasi Islam 10 (2), 276-305. https://doi.org/10.15642/jki.2020.10.2.276-305.