Amarilisya Aliftya. “Perlawanan Terhadap Marginalisasi Perempuan Dalam Islam: Analisis Wacana Kritis Pada Laman mubadalah.Id”. Jurnal Komunikasi Islam 10, no. 2 (December 28, 2020): 345-369. Accessed April 17, 2021. http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/292.