1.
Amarilisya A. Perlawanan terhadap Marginalisasi Perempuan dalam Islam: Analisis Wacana Kritis pada Laman mubadalah.id. JKI [Internet]. 2020Dec.28 [cited 2021Apr.17];10(2):345-69. Available from: http://jki.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/292